Grupa bierzmowanych - Umocnieni DuchemTERMINARZ:
10 III /piątek/ godz. 19.00 – obowiązkowe czuwanie wielkopostne „W krzyżu zbawienie”
ROZMOWA DUSZPASTERSKA11 marca
11 III /sobota/ - godz. 9.00 - osoby od A do P
11 III /sobota/ - godz. 10.30 - osoby od R do Z
Na spotkanie przynosimy:
- uzupełnione wydruki spotkań formacyjnych
- posiadamy wiedzę Małego Katechizmu
- posiadamy wiedzę spotkań formacyjnych
- mamy wybrane imię św. Patrona i podstawowe informacje dotyczące Jego życia i świętości
- dla osób chrzczonych po za naszą parafią – dokument poświadczający fakt chrztu
- imię i nazwisko świadka do bierzmowania
- realna obietnica „Życia bez nałogów”
16 III /czwartek/ godz. 18.45 – obowiązkowe spotkanie z Ks. Dziekanem – wizytatorem katechetycznym
PRÓBA I - 20 III /Poniedziałek/ - godz. 18.30
PRÓBA II - 21 III /Wtorek/ - godz. 18.30
SPOWIEDŹ23 III /czwartek/ - godz. 18.00
BIERZMOWANIE - 24 III /piątek/
16.30 – gromadzimy się w kościele
17.00 – EUCHARYSTIA SAKRAMENTU BIERZMOWANIA

Sakrament bierzmowania jest nazywany sakramentem dojrzałości chrześcijańskiej. Osoba, która go pragnie przyjąć powinna być osobą dojrzała religijnie, dlatego konieczne jest odpowiednie przygotowanie. Przygotowanie przebiega na dwóch płaszczyznach, intelektualnej i duchowej. W szkole na katechezie kandydaci do bierzmowania pogłębiają swoja wiedzę religijną a na spotkaniach przy parafii mają przygotować się duchowo. Kandydaci do bierzmowania przez cały czas trwania gimnazjum uczestniczą w spotkaniach raz w miesiącu w kościele: klasy pierwsze w drugi piątek miesiąca, drugie w trzeci piątek a trzecie w czwarty piątek miesiąca. Uczestnictwo w spotkaniach polega na tym, że kandydaci są obecni na Mszy św. wieczornej i nabożeństwie, aby przez modlitwę przygotować się do przyjęcia Bożych Darów. Młodych ludzi polecamy pamięci modlitewnej całej wspólnocie parafialnej a rodziców prosimy o dopilnowanie swoich pociech.
Opiekunowie: ks. Paweł Hubczak i ks. Karol Żółciński

MATERIAŁY UCZESTNIKA
poniżej zamieszczamy plik w formacie pdf
Spotkanie 6 - pobierz
Spotkanie 5 - pobierz
Spotkanie 4 - pobierz
Spotkanie 3 - pobierz
Spotkanie 2 - pobierz
Spotkanie 1 - pobierz