• Czechowice-Dziedzice

  Czechowice-Dziedzice

  Parafia pw. Najświętszej Maryi Panny Wspomożenia Wiernych Więcej
 • Czechowice-Dziedzice

  Czechowice-Dziedzice

  Parafia pw. Najświętszej Maryi Panny Wspomożenia Wiernych Więcej
 • 1
 • 2

Ks. Kamil oficerem Wojska Polskiego...

W katedrze polowej odbyła się 23 czerwca uroczystość wręczenia patentów oficerskich księżom mianowanym na pierwszy stopień oficerski. Kapelani pozostaną w rezerwie na czas „W”. Ceremonię poprzedziła Msza św. sprawowana przez biskupa polowego gen. bryg. Józefa Guzdka. W homilii Ordynariusz Wojskowy życzył nowopromowanym, aby byli kapłanami „żywej wiary w Jezusa Chrystusa” i świadkami „ewangelicznych wartości”.
Przy ołtarzu stanął poczet sztandarowy Wojskowej Akademii Technicznej. Msza św. rozpoczęła się od odśpiewania Mazurka Dąbrowskiego.
W homilii bp Guzdek podkreślał, że kapelani należą do tej grupy duchownych, którzy doświadczają „powołania w powołaniu”, służąc Bogu i Kościołowi jednocześnie decydują się służyć Ojczyźnie i tym, którzy noszą mundur żołnierza Wojska Polskiego. – Aby sprostać temu zadaniu trzeba być człowiekiem żywej wiary w Jezusa Chrystusa i zarazem świadkiem ewangelicznych wartości – podkreślał. Zwrócił uwagę, że kapelan powinien być heroldem nadziei, a jego osobowość winna być otwarta na spotkanie z każdym człowiekiem. Ma on nieść Ewangelię, czyli „dobrą nowinę” wszystkim, bez względu na stan wiary lub niewiary.
Biskup Polowy powiedział, że kapelanom Ordynariatu Polowego stawiane są wysokie wymagania moralne oraz podkreślił potrzebę nieustannego rozwoju intelektualnego. – Naszym zadaniem jako kapelanów jest posługa myślenia. Samodzielny, wolny wybór należy indywidualnie do każdego człowieka, ponieważ w sferze duchowej nic nie dzieje się „na rozkaz” – przekonywał bp Guzdek. Przywołał osobę ks. prof. Michała Hellera, wybitnego teologa, filozofa przyrody, fizyka i kosmologa, laureata Nagrody Templetona, który największego wspólnego wroga dla nauki i religii dostrzegł w irracjonalizmie.

Bp Guzdek powiedział, że jeśli religia nie ma zaplecza rozumowego, to grozi jej fanatyzm. – Musimy być sługami fides et ratio. Wiara i rozum to dwa filary, na których wznosi się gmach diecezji wojskowej – stwierdził. Podkreślił, że żołnierz oczekuje poszanowania jego wewnętrznej wolności i chce konkretnego, jasnego przekazu ewangelicznych wartości oraz posługi myślenia. Przestrzegł, aby nie mylić ewangelizacji z konfrontacją.

Na koniec jeszcze raz zaapelował, aby księża pozostali świadkami Chrystusa i przykładem swego życia pociągali do naśladowania innych. – Niech Wam Bóg błogosławi! Niech Was ma w Swojej opiece Maryja, Hetmanka Żołnierza Polskiego – zakończył.

Eucharystię koncelebrowali kapelani Ordynariatu Polowego, m.in. ks. płk Bogdan Radziszewski, wikariusz generalny biskupa polowego, ks. płk Jan Domian i ks. płk SG Zbigniew Kępa, dziekan Straży Granicznej, a także księża, którzy otrzymali dziś patenty oficerskie. We Mszy św. uczestniczyli bliscy nowopromowanych.
Po zakończeniu Mszy św. płk Grzegorz Gadomski, szef Oddziału Personalnego Kurii Ordynariatu Polowego odczytał postanowienie prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej o nadaniu pierwszego stopnia oficerskiego 33 duchownym. Podpisane przez prezydenta RP Andrzeja Dudę, Zwierzchnika Sił Zbrojnych patenty, wręczył księżom bp gen. bryg. Józef Guzdek.
Ordynariusz Wojskowy przypomniał, że katedra polowa w swojej historii była świadkiem wielu ważnych wydarzeń, a kapelani od stu lat pod przewodnictwem Biskupa Polowego pełnią posługę wśród żołnierzy Wojska Polskiego. Następnie zaprezentował dwie książki Bogusława Szwedo wydane z okazji jubileuszu setnej rocznicy powstania Biskupstwa Polowego w Polsce i 80. rocznicy zbrodni katyńskiej. – W książkach zostały opisane losy kapelanów, którzy pozostali wierni do końca żołnierzowi Wojska Polskiego. Każdy ma swój czas. W przeszłości, a zwłaszcza w czasie II wojny światowej kapelani napisali przepiękną historię duszpasterstwa wojskowego, wierności Bogu, Ojczyźnie i żołnierzowi. Teraz jest nas czas. Naszym obowiązkiem jest zapisywanie kolejnych kart historii tej wierności – zachęcał bp Guzdek.
W imieniu nowopromowanych za możliwość ukończenia kursu oficerskiego, powołanie do służby i zorganizowanie uroczystości podziękował Biskupowi Polowemu ks. ppor. rez. Paweł Jaworski. – Dzisiejsza uroczystość jest wyrażeniem naszej gotowości do służenia i duszpasterzowania polskim żołnierzom – podkreślił. Bp Guzdek wręczył ks. Jaworskiemu książkę Bogusława Szwedo „Kapelani wojskowi na drogach ku niepodległości” oraz pamiątkowy coin biskupa polowego.
Uroczystość zakończyło odprowadzenie pocztu sztandarowego Wojskowej Akademii Technicznej oraz wspólne zdjęcie nowopromowanych księży.
Nowopromowani księża pochodzą z diecezji oraz zgromadzeń zakonnych z całej Polski. Kurs oficerski zakończyli w Akademii Wojsk Lądowych we Wrocławiu, gdzie uczestniczyli w zajęciach z zakresu m.in. terenoznawstwa, logistyki, taktyki i funkcjonowania sił zbrojnych w ramach NATO. Po uzyskaniu stopnia podporucznika księża zostali przeniesieni do rezerwy, ale w razie potrzeby będą mogli zasilić szeregi etatowych kapelanów w Ordynariacie Polowym i podjąć pracę duszpasterską w wojsku.
W czasie wybuchu wojny zostaną powołani do służby w strukturach duszpasterstwa wojskowego.
Krzysztof Stępkowski