• Czechowice-Dziedzice

  Czechowice-Dziedzice

  Parafia pw. Najświętszej Maryi Panny Wspomożenia Wiernych Więcej
 • Czechowice-Dziedzice

  Czechowice-Dziedzice

  Parafia pw. Najświętszej Maryi Panny Wspomożenia Wiernych Więcej
 • 1
 • 2

Zakładka ze SŁOWEM...


NIEDZIELA SŁOWA BOŻEGO
to dobry moment, aby rozpocząć czytanie Pisma Świętego.
Nie zastanawiaj się, ale jak mówi św. Augustyn:

„BIERZ I CZYTAJ!”. Metoda 5 palców czytania Biblii.
Przed czytaniem Bożego Słowa należy się wewnętrznie uspokoić i wyciszyć oraz pomodlić do Ducha Świętego.

Duchu Święty, który oświecasz moje serce
i mój umysł dodaj mi ochoty i zdolności,
aby nauka zawarta w Twoim Słowie,
była dla mnie pożyteczna w życiu doczesnym i wiecznym. Przez Jezusa Chrystusa Pana naszego. Amen

Chcąc spotkać Pana Jezusa w Jego Słowie warto pochylić się najpierw nad EWANGELIAMI. Można skorzystać z proponowanych Ewangelii na każdy dzień. Znajdziemy je na www.odslowa.pl, www.pismoswiete.pl

Po przeczytaniu – najlepiej kilkukrotnym – należy odpowiedzieć sobie na pięć pytań. Lewa dłoń może służyć za ściągawkę…
Pięć palców ręki i pięć pytań, które powinniśmy stawiać sobie czytając Pismo Święte.
To dopiero początek spotkania ze Słowem. Apetyt rośnie w miarę jedzenia, ale przecież od czegoś trzeba zacząć!
Czytaj Pismo Święte z wielką uwagą i starannością! To Słowo życia, a kiedy zaczniemy nad tym „Życiem” chwilę się zastanawiać, wtedy na pewno zaczniemy inaczej żyć!

1.Palec serdeczny, czyli ten od pierścionków zaręczynowych
i obrączek sugeruje pytanie o MIŁOŚĆ.
– Szukamy, co ten fragment mówi o Bożej miłości.
Jak Bóg pokazuje, że Mu na mnie zależy?
Które słowa trafiają do mnie najbardziej, powodując we mnie poczucie bycia kochanym?

2.Palec wskazujący, którym można pogrozić, gdy ktoś
narozrabia, wskazuje, że w życie wkradł się GRZECH.
– Co ten fragment mówi o grzechu, słabości i zaniedbaniu relacji z Jezusem?
Nie bójmy się nazywać rzeczy po imieniu!
Szczera relacja i prawda to podstawa w relacji ze Słowem!

3. Kciuk jest tym, którym życzymy sobie powodzenia,
wyrażamy swoje zadowolenie (choćby i słynne facebookowe „lubię to!”),
więc WSKAZÓWKA jak postępować.
– Czy są w tym fragmencie jakieś wskazówki dla życia –
co dobrego mogę zrobić? Jak pogłębiać tą relację z Jezusem?

4. Palec środkowy, niejako oś naszej dłoni, wokół której
wszystko się obraca. Szukamy więc GŁÓWNEJ MYŚLI.
– Jaka jest główna myśl tego fragmentu? Jak w jednym prostym
zdaniu mogę zatytułować przeczytany tekst?

5. Zagięty mały palec, który układa się w prosty „znak
zapytania”. Jakie PYTANIA przychodzą mi do głowy po przeczytaniu tego fragmentu?
– Czego więc nie rozumiem w tym fragmencie?
Co tam jest niejasne? Na jakie pytanie nie potrafię odpowiedzieć?
Warto przez kilka dni powracać do tych pytań oraz szukać na nie
odpowiedzi… w życiu codziennym, bądź w różnych komentarzach Internetu.

(oprac. na podst.: Z.P. Maciejewski, Szkoła życia z Bogiem.) Przykład: Przeczytaj lub posłuchaj: Łk 15,11- 24
www.biblijni.pl lub www.biblia.deon.pl.
Ale tak naprawdę warto wziąć swoją Biblię, bo tam możesz sobie swoje myśli zaznaczać. Ona może z Tobą „żyć w codzienności”.

Co ten fragment mówi o Bożej MIŁOŚCI? Bóg mnie kocha, jak ojciec swojego syna.
Co ten fragment mówi o GRZECHU? Przez grzech odchodzę od Boga jak syn, który roztrwonił majątek.
Jakie są w nim WSKAZÓWKI do mojego życia? Powrót do Boga zawsze jest możliwy; skrucha, żal, pokora.
Jaka jest GŁÓWNA MYŚL fragmentu? Bóg przebacza, jest miłosierny
Czego w tym fragmencie nie rozumiem? Moje PYTANIA. Ciekawe - jak uczniowie zareagowali na przedstawioną przez Jezusa sytuację?

Kolejne niedziele do Wielkiego Postu przynoszą takie fragmenty Ewangelii:

24 stycznia – Mk1,14-20
31 stycznia – Mk 1, 21–28
7 lutego – Mk1, 29 - 39
14 lutego – Mk1, 40-42