Pogrzeb

Przy załatwianiu wszelkich formalności związanych z pogrzebem, prosimy o przygotowywanie następujących dokumentów:
  • karta zgonu
  • zaświadczenia o przyjęciu sakramentu chorych przez zmarłego
W przypadku, gdy osoba zmarła nie należała do naszej parafii, a pogrzeb jak i pochówek mają odbyć się w tutejszej parafii, konieczna jest zgoda ks. proboszcza z parafii zmarłego.