Sakrament Bierzmowania

Sakrament Bierzmowania udzielany jest uczniom klas III gimnazjalnych.

Przygotowanie kandydatów odbywa się podczas katechezy szkolnej, comiesięcznych spotkań formacyjnych oraz na Mszy św. młodzieżowej. Kandydat musi się także wykazać odpowiednim stanem wiedzy religijnej.

WIĘCEJ O PRZEGOTOWANIACH DO PRZYJĘCIA SAKRAMENTU