Sakrament Małżeństwa

Sakrament małżeństwa udzielany jest narzeczonym w terminie ustalonym w kancelarii.

Narzeczeni zgłaszają się w kancelarii parafialnej na 3 miesiące przed terminem ślubu celem spisania protokołu oraz przedkładają następujące dokumenty:
  • metrykę chrztu i bierzmowania,
  • zaświadczenie ukończenia katechezy młodzieżowej,
  • dowód tożsamości,
  • potwierdzenie odbycia nauk przedmałżeńskich, dnia skupienia,
  • dokumenty z USC.