Historia parafii

Początki życia parafialnego sięgają lat 80. XIX wieku. Budowa kościoła pw. NMP Wspomożenia Wiernych rozpoczęła się w 1882 r. - wówczas na terenie należącym do parafii św. Katarzyny, w której proboszczem był wtedy ks. Franciszek Kępiński, a po roku 1885 - ks. Franciszek Muzyczka. Uroczystej konsekracji nowego domu Bożego 22 czerwca 1890 r. dokonał biskup Franciszek Śniegoń z Cieszyna. Pierwszym duszpasterzem pracującym przy budującym się kościele był ks. Telesfor Dybiżbański.
Samodzielna parafia NMP Wspomożenia Wiernych została erygowana 27 maja 1899 r., a jej pierwszym administratorem został mianowany ks. Wilhelm Kasperlik, zaś pierwszym proboszczem - ks. Antoni Macoszek, który zginął w tragicznych okolicznościach w 1911 r.
W latach 1911-1926 urząd proboszcza ponownie pełnił ks. Wilhelm Kasperlik, który już wtedy występował do władz o wydanie zgody na rozbudowę świątyni, bo dla rozrastającej się wspólnoty dotychczasowa szybko okazała się za ciasna. Jednak dopiero dzięki staraniom ks. Karola Franka (1927-1959), w okresie międzywojennym udało się poszerzyć kościół do obecnej wielkości.
4 września 1938 r. został on ponownie poświęcony przez ks. dziekana Jana Barabasza, proboszcza kościoła św. Katarzyny w Czechowicach, w czasie II wojny światowej zamordowanego przez hitlerowców w obozie koncentracyjnym.
W latach 1959-1980 staraniem kolejnego proboszcza, ks. Eryka Kurka, świątynia otrzymała kolejne elementy wystroju wnętrza. W 1980 r. proboszczem parafii został ks. kanonik Jerzy Jęczmionka, pod kierunkiem którego przeprowadzony został w latach 90. XX wieku gruntowny remont kościoła, m.in. nad wejściem do kościoła umieszczony został witraż NMP Wspomożenia Wiernych zaprojektowany przez Roberta Przebindę.
Od 26 sierpnia 2008 roku proboszczem został mianowany ks. kanonik Antoni Młoczek.

W 1981 r. z parafii w Dziedzicach wydzielona została parafia św. Barbary.

Na terenie parafii mieści się dom zakonny
Sióstr Felicjanek

43-502 Czechowice-Dziedzice,
ul. Młyńska 3,
tel. 032-215-41-99

Ulice należące do parafii:
Asnyka, Astrów, Baczyńskiego, Baduszkowej, Cmentarna, Fałata, Fredry, Górna, Grabowiec, Hutnicza, Karłowicza, Kasprowicza, Kochanowskiego, Kolista, Kossaka, Księża Grobel, Legionów, Lenartowicza, Leśna, Łagodna, Łężna, Makuszyńskiego, Matejki, Miarki, Michałowicza, Młyńska, Morcinka, Narutowicza, Norwida, Ochodzka, Piasta, Pochyła, Polna, Reja, Renarda, Stalmacha, Staszica, Stawowa (z wyjątkiem nr 1, 5, 9, 13, 42, 44), Strażacka, Szkolna, Tetmajera, Waryńskiego, Wenecka, Węglowa, Wieniawskiego (z wyjątkiem nr 8), Wierzbowa, Wiślana, Wodna, Zachodnia, Zacisze, Zielona, Źródlan.