Inwestycje

Informacja o inwestycji - plik pdfZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERT

na realizację zadania pod nazwą: „Głęboka modernizacja kościoła NMP Wspomożenia Wiernych w Czechowicach-Dziedzicach”

W związku z realizacją projektu pod nazwą : „Głęboka modernizacja kościoła NMP Wspomożenia Wiernych w Czechowicach-Dziedzicach”, współfinansowanego ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu priorytetowego nr 3.1.2 „Poprawa jakości powietrza Część 2) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie”,Rzymskokatolicka Parafia N.M.P Wspomożenia Wiernych w Czechowicach-Dziedzicach zaprasza do złożenia oferty na realizację przedsięwzięcia w następującym zakresie:
  • opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej,
  • uzyskanie wszelkich niezbędnych pozwoleń, uzgodnień wymaganych do rozpoczęcia przedmiotu umowy,
  • sprawowanie nadzoru autorskiego nad realizacją przedmiotu umowy,
  • wykonania robót budowlanych,
  • wykonanie dokumentacji powykonawczej w tym inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej,
  • uzyskanie efektu rzeczowego oraz ekologicznego zgodnie z wytycznymi NFOŚiGW oraz audytem energetycznym,

Szczegółowy opis przedsięwzięcia wraz ze specyfikacją warunków zamówienia zawiera Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami, które jest dostępne poniżej (link):
https://www.wspomozenie.katolik.bielsko.pl/parafia/inwestycje
Osobą upoważnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest: Proboszcz Parafii ks. Jerzy Ryłko, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., adres pocztowy: ul. Legionów 57, 43-502 Czechowice-Dziedzice.
Oferty należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: Rzymskokatolicka Parafia pw. N.M.P Wspomożenia Wiernych w Czechowicach-Dziedzicach(kancelaria), ul. Legionów 57, 43-502 Czechowice-Dziedzice w terminie do dnia 14października 2019 roku do godz. 15:00.
Oficjalne otwarcie ofert nastąpi w dniu 14października 2019 roku o godz. 17.00 w siedzibie Zamawiającego.
Wyniki niniejszego postępowania zostaną upublicznione na stronie internetowej: www.wspomozenie.katolik.bielsko.pl/parafia/inwestycje

Informacja otwarcia ofert

Prośba o zmianę terminu
Zgoda na zmianę terminu

Prośba o zmianę terminu
Zgoda na zmianę terminu

Wybór oferty najkorzystniejszej

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty