Życzenia świąteczne

Oby pokój Chrystusowy zapanował wśród ludzi i cały świat odnalazł Boga w Trójcy Jedynego!
Błogoslawionych Świąt Bożego Narodzenia

życzą duszpasterze