Dzieci Maryi


Opiekunem tej wspólnoty jest katechetka Katarzyna Rus.

Dzieci w tym czasie modlą się, śpiewają i bawią. Na spotkaniach lepiej poznają Matkę Bożą i naukę Chrystusa.
Zachęcamy wszystkie dzieci, do włączenia się w działalność tej wspólnoty.