Ministranci

Ministranci są bardzo ważną i potrzebną grupą parafialną! Dzięki ich odpowiedzialnej i ofiarnej służbie lepiej przeżywamy piękno liturgii Kościoła. Jako wspólnota parafialna, cieszymy się więc, że ciągle są chętni chłopcy, którzy pragną zostać ministrantami!


Z pewnością bycie ministrantem jest zadaniem trudnym i wymaga nieraz wielu wyrzeczeń... ale przede wszystkim jest służbą Bogu i bliźnim, dającą radość bliskości Boga i wiele satysfakcji!
Ministranci spotykają się na zbiórkach w co drugą sobotę o godz. 9.00. Poruszane są wtedy aktualne sprawy liturgiczne i parafialne, a także tematy, służące duchowej formacji ministrantów.


Zapraszamy! Ministrant też człowiek, a ołtarz nie gryzie:)!
Wszyscy nasi ministranci i lektorzy tworzą wspaniałą i zgraną wspólnotę, której głównym celem i zadaniem, jest służba przy ołtarzu Chrystusowym.
Nowych kandydatów - chłopców, którzy pragną służyć Panu Jezusowi przy Ołtarzu w naszym kościele - serdecznie zapraszamy!
Prosimy o wcześniejszy kontakt.