Rodzina pierwszokomunijna

SPOTKANIA DZIECI I RODZICÓW PRZED PIERWSZĄ KOMUNIĄ ŚWIĘTĄ
 • 25.09.2014 – Wprowadzenie
 • 01.10.2014 – Różaniec
 • 13.11.2014 – Książeczka
 • 11.12.2014 – Medalik
 • 19.02.2015 – Świeca
 • 12.03.2015 – Pismo Święte
 • 09.04.2015 – Postanowienia
PRÓBY DZIECI I RODZICÓW PRZED PIERWSZĄ KOMUNIĄ ŚWIĘTĄ
 • wtorek 5.05.2015
 • środa 6.05.2015
 • wtorek 12.05.2015
 • czwartek 14.05.2015

SPOWIEDŹ ŚWIĘTA – sobota 16 MAJA 2015 r. godz. 9.00
I KOMUNIA ŚWIĘTA – niedziela 17 MAJA 2015 r. godz. 11.30

Pierwsza Komunia Święta jest wielkim wydarzeniem dla parafii i dla całej rodziny, która przeżywa spotkanie dziecka z Jezusem Eucharystycznym. Przez cały rok katechetyczny, począwszy od września, przygotowujemy się do tego wyjątkowego dnia i święta. Do Pierwszej Komunii przystępuje dziecko przygotowane, które świadomie i w pełni będzie uczestniczyło w Eucharystii. Ten dar zmienia życie człowieka i jednoczy go z Bogiem. Od tego momentu możemy zawsze zbliżać się do ołtarza i przyjmować Chrystusa do swojego serca. Nie bez powodu czas przygotowania nazwany został „Rokiem Wielkiej Przygody”. Ważną rolę w tej „Wielkiej Przygodzie” pełnią rodzice i najbliższe otoczenie. Bliscy powinni towarzyszyć dziecku w tej niepowtarzalnej drodze zgłębiania tajemnicy sakramentu. Jest rzeczą ważną, by rodzice, którzy są pierwszymi katechetami swoich dzieci, mieli w całej pełni świadomość swojej odpowiedzialności za jak najlepsze ich przygotowanie do tego sakramentu. Temu wszystkiemu mają służyć między innymi comiesięczne tematyczne spotkania w kościele. Fundamentem zawsze będzie wspólna Eucharystia, która - jak poucza nas Kościół - jest źródłem i szczytem.
Każde spotkanie będzie poświęcone określonemu tematowi. Naszym wspólnym celem będzie pogłębienie ducha modlitwy i obudzenie świadomości przynależności do Kościoła.
Spotkania mają służyć wzajemnemu poznawaniu się i budowaniu jedności w naszej parafii.
To wielkie dzieło polecamy Najświętszej Maryi Pannie Wspomożycielce Wiernych.